Održan četvrti festival Tarda

U perivoju darđanskog Dvorca Esterházy, održan je  četvrti Festival Tarda, dvodnevni “festival glazbe, ruha i hrane”, koji se tematski veže na 16. stoljeće – vrijeme vladavine Sulejmana Veličanstvenog. Taj moćni osmanlijski sultan, u vrijeme pohoda na Beč, između Osijeka i Darde dao je sagraditi drveni most, čiji je završetak bio u blizini kasnije podignutog dvorca Esterházy, a upravo ta činjenica i želja za stvaranjem nove turističke i promidžbene priče motivirale su darđansku Udrugu za ruralni turizam “Đola” da 2016. godine organizira prvi Festival Tarda  koji je iz godine u godinu sve uspješniji, posjećeniji i respektabilniji.

{galerija}SLIKE/DARDA/tarda{/galerija}

Bio je ovo četvrti po redu Festival Tarda – Festival glazbe, ruha i hrane kojeg organizira Udruga za ruralni turizam Đola, a financijski ga omogućuje Turska Agencija za suradnju i koordinaciju (TIKA) i Općina Darda.