OBŽ: Stipendije učenicima i studentima

Upravni odjel za obrazovanje i mlade Osječko-baranjske županije objavio je Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima za 2021./2022. školsku, odnosno akademsku godinu.

Osječko-baranjska županija stipendirat će učenike od prvog razreda srednje škole, a studente od četvrte godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili prve godine diplomskog studija tijekom jedne školske, odnosno akademske godine.

Po ovom natječaju bit će dodijeljeno 100 stipendija učenicima i 70 stipendija studentima za 2021./2022. školsku, odnosno akademsku godinu raspoređeno na način kako slijedi:

  1. 30 stipendija bit će dodijeljeno darovitim učenicima i 30 stipendija darovitim studentima,
  1. 30 stipendija bit će dodijeljeno učenicima te 20 stipendija studentima koji se obrazuju za zanimanja iz STEM područja prema sljedećim listama:

Lista zanimanja iz STEM područja i broj stipendija za učenike

Srednjoškolski programiBroj stipendija
CNC operater8
elektrotehničar3
strojobravar5
medicinska sestra/medicinski tehničar opće njege10
strojarski računalni tehničar4
Ukupno30

Lista zanimanja iz STEM područja i broj stipendija za studente

Studijski programiBroj stipendija
magistar/specijalist struke u području strojarstva                          2
magistar/specijalist struke u području računarstva                        5
magistar/specijalist struke u području elektrotehnike                    4
doktor medicine5
doktor dentalne medicine2
doktor veterinarske medicine2
Ukupno20

Listu zanimanja iz STEM područja koja će se stipendirati utvrđuje župan na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija učenicima i studentima za svaku školsku odnosno akademsku godinu prije objavljivanja natječaja za dodjelu stipendija.

  1. 20 stipendija bit će dodijeljeno učenicima te 10 stipendija studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja prema sljedećim listama:

Deficitarna zanimanja i broj stipendija za učenike

Srednjoškolski programiBroj stipendija
zidar1
stolar  2
bravar2
vozač motornog vozila2
kuhar3
automehaničar3
tokar1
mesar 1
keramičar   3
vodoinstalater2
Ukupno20

Deficitarna zanimanja i broj stipendija za studente

Studijski programiBroj stipendija
magistar/specijalist struke u području građevinarstva2
magistar/specijalist struke u području geodezije1
magistar/specijalist struke u području logopedije1
magistar/specijalist struke u području socijalne pedagogije          2
magistar/specijalist struke u području edukacijske rehabilitacije  1
magistar/specijalist struke u području geografije                           2
magistar/specijalist struke u području farmacije1
Ukupno10

Liste deficitarnih zanimanja utvrđuje župan na prijedlog Povjerenstva, a na temelju podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mišljenja Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore  Osijek i Obrtničke komore Osječko-baranjske županije te drugih subjekata koji imaju uvid u potrebe za kadrovima u pojedinom području.

  1. 20 stipendija bit će dodijeljeno učenicima te 10 stipendija studentima slabijeg socijalnog statusa.

U odnosu na prethodne godine Osječko baranjska-županija za 2021./2022. školsku, odnosno akademsku godinu povisila je iznos stipendije, i to na način da je iznos stipendije koji se dodjeljuje učenicima s 450,00 kuna povećan na 500,00 kuna, a iznos stipendije koji se dodjeljuje studentima s 1.000,00 kuna povećan je na 1.200,00 kuna.

Učeniku srednje škole stipendija se dodjeljuje od 1. rujna tekuće godine do 30. lipnja iduće godine. Studentu koji je ostvario pravo na stipendiju, stipendija se dodjeljuje od 1. listopada tekuće godine do 31. srpnja iduće godine.

Natječaj je otvoren do 8. listopada 2021. godine.