OBŽ pomaže Općinu Viljevo

Izgradnja suvremenog centra Viljeva vrijednog oko 15 milijuna kuna, proširenje građevinske zone, izgradnja kanalizacijskog sustava i asfaltne ceste te sanacija kanala Blanje bile su teme održanog radnog sastanka župana Osječko-baranjske županije Ivana Anušića s predstavnicima Općine Viljevo na čelu s načelnikom Dominikom Kneževićem.

Bio je to prvi radni sastanak župana s predstavnicima neke od 42 jedinice lokalne samouprave s područja Županije.
Načelnik općine Viljevo je među prvima inicirao moj posjet i održavanje radnog sastanka. Razgovarali smo o projektima u kojima Županija može financijski, logistički, znanjem i drugim resursima pomoći Općini u realizaciji kvalitetnih projekata, posebno projekata EU. Svrha ovakvih posjeta nije susret na komu bi u ime Županije obećali ili dali novce nego će Županija poticati i imati stalnu koordinaciju sa svim JLS, postaviti se kao krovna organizacija nad svima, a osobito će pomagati stvaranje projekata koji se financiraju europskim novcem, čime bi se ujedno rasteretili proračuni općina, gradova i Županije te povukla bespovratna sredstva – kazao je župan Anušić. Dodao je da su načelnici i gradonačelnici dužni brinuti o svojim općinama, gradovima i njihovim mještanima, a Županija će im pomagati u prevladavanju teškoće i razvoju projekata. Naglašava kako je na raspolaganju svima koji žele suradnju na projektima, pa će u tom cilju, uz koordinacije s općinama i gradovima u sjedištu Županije, redovito odlaziti na poziv u njihova sjedišta, a od jeseni krenuti u posjet baš svim jedinicama lokalne samouprave.

Središnja tema sastanka u Viljevu bila je projekt izgradnje centra ovog naselja sa oko 1.500 stanovnika (u svih sedam općinskih naselja živi oko 2.000 stanovnika). Kako je izvorni proračun je premalen (oko sedam milijuna kuna), za realizaciju projekta računaju na sredstva iz programa ruralnog razvoja, Ministarstva regionalnog razvoja, Županije i fondova EU. Za izgradnju centra pripremljena je projektna dokumentacija, a odvijao bi se u četiri faze; izgradnja vatrogasnog doma, doma kulture, obiteljske i stomatološke ordinacije, ljekarne, nekoliko stanova, ugostiteljskih objekata i na kraju prostorija Općine. Prvi korak u tom procesu je dobivanje suglasnosti Županije za spajanje građevinskih čestica, što će župan napraviti na prvoj sjednici kolegija, a time se stječe uvjet za daljnje aktivnosti.

Čelnike Viljeva, kao i mnoge mještane posebno zanima mogućnost izgradnje nekoliko turističkih kućica uz Dravu, čime bi iskoristili prirodno bogatstvo rijeke i obale, međutim o tom pitanju će se već narednih dana razgovarati s predstavnicima Hrvatskih voda jer je riječ o zaštićenom području na komu je predviđena gradnja vodne stepenice. Isto tako pitanje sanacije zapuštenog kanala Blanje, zbog čega se događaju poplave i do 100 h poljoprivrednih površina, kao i izgradnje kanalizacijskog sustava vrijednog 30 milijuna kuna, pokušat će se rješavati na skorom sastanku predstavnika Općine, Županije i Hrvatskih voda. Za nastavak gradnje cesta Općina je dužna prvo riješiti imovinsko pravna pitanja nad spornim česticama, a za radove na predviđenih 7,9 kilometara cesta potrebno je osigurati 19 milijuna kuna, što je u sadašnjem trenutku više od ukupnog proračuna ŽUC-a za tu namjenu.