Obnova Crkve sv. Martina

Crkva svetog Martina u Belom Manastiru posljednji je puta temeljito obnovljena nakon devastacije u Domovinskom ratu. Lani su na zidovima primijećene pukotine te su odrađena mjeranja vezano za promjene u statici s obzirom na moguće slijeganje tla, a koja su pokazala kako nema potrebe za intervencijama.

Pročelje crkve je u nedostojnom stanju, smatra saborski zastupnik Robert Jankovics i najavljuje planove obnove za ovu godinu…

Foto: 2roam.today