Obilježen Dan Civilne zaštite

U povodu Međunarodnog dana civilne zaštite u belomanastirskoj OŠ dr. Franjo Tuđman u petak je održana vježba evakuacije i spašavanja. Izgledalo je kao da je izbio pravi požar, uključila se zvučna sirena, uslijedio je poziv na 112, nakon čega je počela evakuacija. I dok su učenici trčali kroz zadimljeni školski hol, a domar i nastavnik unutarnjom hidrantskom mrežom počeli gasiti požar, pripadnici Javne profesionalne vatrogasne postrojbe i DVD-a vršili su evakuaciju. Uključio se i MUP te hitna pomoć, a cijela vježba završila je za oko pola sata.

Da se do sada pričuvna postrojba belomanastirske CZ koja broji 30-ak članova, potvrdila kao učinkovita pokazala je migrantska kriza prije dvije godine, rekao je dogradonačelnik Marko Bogatić.
Tim je povodom na središnjem gradskom trgu održan i sajam opreme snaga civilne zaštite na kojem su sudjelovali pripadnici JPVP-a, DVD-a Beli Manastir, PP-a Beli Manastir, GD-a Crvenog križa, DUZZS-a… Dosadašnja iskustva i planovi za razvoj sustava civilne zaštite Belog Manastira prezentirani su na svečanoj sjednici Gradskog stožera Civilne zaštite.