Obavijest – sudske tužbe Baranjske čistoće d.o.o. – Općina Bilje

Općina Bilje zaprimila je dojave da je Baranjska čistoća d.o.o. pokrenula sudske tužbe protiv ranijih korisnika javne usluge odvoz mješovitog komunalnog otpada sa područja Općine Bilje za povrat zelenih spremnika i/ili radi naplate sudskih troškova.

Obavještavaju se stanovnici Općine Bilje da nisu dužni plaćati Općinske spremnike na zahtjev ne vlasnika Baranjske čistoće d.o.o., kao ni sudske troškove za pokrenute sporove od strane tužitelja – Baranjske čistoće d.o.o., već se pozivaju da se jave u Općinu Bilje radi pravne pomoći i pravodobnog odgovora na pokrenute sudske tužbe.

Općina Bilje