O osobama s invaliditetom u Brifingu

U Hrvatskoj 10 godina postoji Pravobranitelj za osobe s invaliditetom na čelu sa saborskom zastupnicom Ankom Slošnjak. Zabog potrebe rada s takvim osobama na širem području Hrvatske,  prije godinu dana  osnovan je Ured za osobe s invaliditetom u Osijeku. Kako bi poboljšali percepciju  kod ukupnog stanovništva o odnosu prema osoba s invaliditetom, nedavno je organizirana radionica o percepciji osoba s invaliditetom u hrvatskim medijima. Gost emisije Brifing bio je savjetnik pravobraniteljice Mario Burek.

{mp3}2019/burek opce{/mp3}
Najveći problem života osoba s invaliditetom je pristupačnost institucijama i ustanovama, jer je direktiva o izradi prilaza samo djelomično ispoštovana. Burek ističe kako je najveći problem u seoskim sredinama, gdje je i normalno kretanje po ulicama otežano.

{mp3}2019/burek pristup{/mp3}