“O moj mili Jezuš”

Pasionska baština i KUD Mladi šokci iz Duboševice organizirali su vijenac hrvatskih crkvenih i pučkih pjesama pod nazivom “O moj mili jezuš” kojega je osmislio i priredio profesor Ivica Ivanković.

Sudjelovali su orguljaš Mario Kambić, vokalni kvintet “Vanka” KUD-a Kupljenovo i na tradicijslim glazblima Filib Golubov Car, Vijenac je održan u župnoj crkvi svete Barbare u Dražu nakon nedjeljne mise, 6. lipnja.