Novi projekt u Belom Manastiru – biorazgradivi kuhinjski otpad

U nastavku razvijanja aktualnog projekta ‘Biootpad’, Baranjska čistoća će uskoro pokrenuti pilot projekt vezan uz biološki razvrstani komunalni otpad. Određenom broju korisnika, za početak samo s područja grada Belog Manastira, bit će isporučena nova posuda smeđe boje koja će služiti prikupljanju isključivo biološkog otpada kao što su hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava.

Nakon isporuke posuda u odabrane dijelove grada, Baranjska čistoća će započeti s odvozom navedenog otpada u tjednom režimu uz stalno praćenje aktivnosti korisnika i kontrolu sadržaja predane posude radi uspješnog procesa prijelaza na odredbe novog Zakona o gospodarenju otpadom.

web: https://baranjskacistoca.hr/novi-projekt-u-belom-manastiru-biorazgradivi-kuhinjski-otpad/