Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi – Beli Manastir

Grad Beli Manastir raspisao je ‘Natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi na području grada Belog Manastira za razdoblje od 2016. do 2018. godine’. Natječaj traje do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenoga ove godine.

Natječaj je podjeljen na 5 mjera:

MJERA 1. POTPORA PLASTENIČKOJ PROIZVODNJI CVIJEĆA, POVRĆA, VOĆA, GLJIVA I LJEKOVITOG BILJA

Potpora će se odobriti korisniku za:
1. Nabavu novih plastenika,
2. Nabavu opreme za plastenike,
3. Nabavu sistema navodnjavanja i grijanja,
4. Nabavu sadnica i sadnog materijala.

MJERA 2. POTPORA PROIZVODNJI MEDA

Potpora će se odobriti korisniku za:
1. Nabavu opreme za proizvodnju meda.

MJERA 3. POTPORA BILJNOJ I STOČARSKOJ EKOLOŠKOJ TE ORGANSKOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

Potpora će se odobriti korisniku za:
1. ratarsku proizvodnju u iznosu od 1.000,00 kn/ha
2. proizvodnju ljekovitog bilja i povrća u iznosu od 2.000,00 kn/ha
3. Voćnjake i vinograde u iznosu od 2.500,00 kn/ha
4. 300,00 kn/grlu za mliječne krave
5. 100,00 kn/grlu svinje 6. 50,00 kn/grlu ovce ili koze 7. 30 kn/kljunu peradi

MJERA 4. POTPORA ZA POČETNIKE U PRIMARNIM POLJOPRIVREDNIM DJELATNOSTIMA
Potpora će se odobriti korisniku za:
1. Nabavku opreme, strojeva ili drugih potreba za početak obavljanja djelatnosti.

MJERA 5. POTPORA PROVEDBI PROJEKTA KONTROLE PLODNOSTI TLA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA

Potpora će se odobriti korisniku za:
1. Analizu tla na poljoprivrednim površinama koja obuhvaća uzimanje uzoraka tla na terenu, laboratorijsku analizu uzorka tla i interpretaciju rezultata sa preporukama za gnojidbu.

Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi do 40% od ukupne vrijednosti izvršenog ulaganja, a najviše do 5.000,00 kn po korisniku godišnje.

Zahtjevi za potporu s ostalom dokumentacijom za prijavu podnose se na adresu: Grad Beli Manastir, Kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir „Ne otvarati – natječaj za potpore u poljoprivredi“

Sve informacije i potrebni obrasci mogu se pronaći na mrežnoj stranici Grada Belog Manastira www.beli-manastir.hr i dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti, osobno ili na telefon: 031/710-200.