“Naš grad – čist grad”

OŠ Popovac i posebni odjeli OŠ Dr. Franjo Tuđman Beli Manastir posjetili su u sklopu projekta

“Naš grad – čist grad” reciklažno dvorište u Belom Manastiru.

Posebni odjeli OŠ Dr. Franjo Tuđman

Djelatnici Baranjske čistoće su ih proveli kroz reciklažno dvorište i pokazali kako se otpad razvrstava i sortira. Nakon obilaska, učenike i njihove učitelje, gradskim autobusom, odveli su u Hotel Patriju na kolače.