Nacionalni dan hitne medicinske službe

U organizaciji Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije 30. travnja 2022. godine u Osijeku je obilježen Nacionalni dan hitne medicinske službe. Na središnjem gradskom trgu, predstavljena su vozila hitne pomoći i sanitetskog prijevoza te prezentirana oprema i pomagala u hitnoj pomoći. Djelatnici Zavoda su građanima mjerili krvni tlak, saturaciju kisika u krvi i šećera u krvi te su bili savjetovani od stručnih zdravstvenih djelatnika. Velik dio građana okupio se na trgu kako bi čestitao djelatnicima i podržali Dan hitne medicinske službe.

Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije obavlja djelatnosti hitne medicinske pomoći (45 timova) i sanitetskog prijevoza (19 timova). Zavod ima ugovoreno i 5 timova za Prijavno-dojavnu jedinicu. Zavod raspolaže s 56 sanitetskih vozila od kojih je 18 za obavljanje djelatnosti hitne medicinske pomoći, a 38 za djelatnost sanitetskog prijevoza. Godišnje se u Zavodu ostvari oko 2,3 milijuna kilometara.

Osim toga, Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije ima ugovorenih 19 timova sanitetskog prijevoza raspoređenih po punktovima u Osijeku, Đakovu, Belom Manastiru, Valpovu, Donjem Miholjcu i Našicama.

Za obavljanje svoje redovite djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza Zavod ima u radnom odnosu ugovoreno 50 doktora medicine, 103 medicinskih sestara/tehničara i 83 vozača, sukladno propisanim kadrovskim standardima i normativima.

U obavljanju svoje zdravstvene djelatnosti Zavod prosječno godišnje obavi više od 23.000 intervencija hitne medicinske pomoći na terenu, 11.000 ambulantnih pregleda pacijenata, 24.000 unutar županijskih sanitetskih prijevoza, 1.200 međužupanijskih prijevoza pacijenata, 25.000 prijevoza dijaliziranih  pacijenata i prosječno više od 5 sanitetskih  prijevoza pacijenata u inozemstvo.

Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije dao je veliki doprinos u okolnostima epidemije korona virusa. Brzom organizacijom i dodatnim angažmanom svojih djelatnika uspjeli su odoljeti svim izazovima s kojima se zdravstveni sustav susretao za vrijeme epidemije.

U Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije u razdoblju od 2017. godine do danas Osječko-baranjska županija kontinuirano ulaže financijska sredstva kako za tekuća i investicijska ulaganja tako i za edukaciju zaposlenika.