Ministar Kliman u Osijeku

Ministar turizma Anton Kliman je u Osijeku najavio novi ciklus natječaja „Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2016. godini“ kojim Ministarstvo turizma potiče jačanje konkurentnosti turizma kroz razvoj javne turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove – turističkih atrakcija.

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora, temeljem odluke o raspolaganju sredstvima Fonda za razvoj turizma, a riječ je o izvanproračunskom prihodu Ministarstva turizma od uplata za privremene koncesijske naknade za turističko zemljište.

Sredstva iz Fonda namijenjena su javnom sektoru – županijama, gradovima i općinama za investicije. Programom će se sufinancirati projekti uređenja plaža, izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija centara za posjetitelje ili interpretacijskih centara, te njihovo opremanje multimedijalnom opremom, kao i uređenje pratećih sadržaja – odmorišta ili vidikovaca na cikloturističkim rutama.

Ulaganjem u projekte javne turističke infrastrukture, poput plaža, centara za posjetitelje ili cikloturističku infrastrukturu stvara se nova atrakcijska osnova ili se primjerenije valorizira prirodna i kulturna baština. Time se podiže atraktivnost pojedinih destinacija, a samim time i konkurentnost cjelokupnog turizma. Sredstva Fonda bit će konstantno usmjerena na jačanje kvalitete turističkog proizvoda i ponude domaćeg turizma“, naglasio je ministar turizma Anton Kliman.

Ministarstvo sufinancira do 80 posto opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog programa ili projekta. Minimalni iznos odobrenih sredstava je 100 tisuća kuna, a  maksimalni iznos po pojedinom korisniku, odnosno projektu je 1 milijuna kuna, ovisno o tome radi li se o plaži, centru za posjetitelje ili interpretacijskom centru ili vidikovcu odnosno odmorištu na cikloturističkoj ruti. Za ovaj program osigurano je do 15 milijuna kuna.
Javni poziv otvoren je do 15. rujna 2016. godine. Više informacija o uvjetima, uključujući potrebne obrasce objavljeno je na službenim web stranicama Ministarstva turizma, pod kategorijom Javni pozivi – http://mint.hr/default.aspx?id=370 gdje će biti objavljeni i rezultati javnog poziva.   

Ovom prilikom ministar Kliman potpisao je ugovore s korisnicima programa Konkurentnost turističkog gospodarstva s područja Osječko-baranjske županije. Program provodi Ministarstvo turizma, a financiraju se poduzetnički projekti, s područja ove županije 16 je takvih projekata u iznosu od 750 tisuća kuna.

Ministar je ovom prilikom posjetio i općine Antunovac i Erdut gdje se uvjerio o potencijale za turistički razvoj općina.