Matica Hrvatska u Brifingu

Tema emisije Brifing bila je Matica Hrvatska ogranak Beli Manastir. Predsjednik ogranka Petar Tokić govorio je o radu u 2022. godini i značajnim obljetnicama Matice.

Predsjednik Matice Hrvatske i poznati književnik, dramaturg Miro Gavran govorio je o učinjenim na državnoj i međunarodnoj razini u promociji Matice s osvrtom na svoj posjet Belom Manastiru.