Mapiranje kreativne industrije – suradnja OBŽ-e i Ekonomskog fakulteta

Osječko-baranjska županija i Ekonomski fakultet u Osijeku potpisali su ugovor o suradnji na projektu pod nazivom „Sektorsko mapiranje kreativne industrije“ čiji je cilj istražiti sektore kreativne industrije i načiniti sektorski pregled postojećih i novih djelatnosti kreativne industrije, utvrditi probleme poduzetnika, javne uprave te budućih nositelja poslovnih aktivnosti u kreativnoj industriji. Utvrđen je naime, raskorak između postojećih djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD – 2007. i stvarnih potreba poduzetnika za registracijom određenih djelatnosti, posebno u sektoru kreativne industrije. Predviđeno vrijeme za provedbu projekta je 17 mjeseci u razdoblju od 1. listopada 2022. godine do 29. veljače 2024. godine, a projektni tim čini 8 znanstvenika i istraživača Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

– Prepoznali smo potrebe kreativne industrije koja obuhvaća sve veći komad gospodarstva, ekonomije i razvoja gradova i županija, pa i cijele Europske unije, zbog čega moramo biti ukorak s vremenom. Mapiranje kreativne industrije kojeg će provesti stručnjaci s Ekonomskog fakulteta pomoći će kvalitetnijem povezivanju poduzetnika i obrtnika, ali i prepoznavanju njihovih potreba u ovoj grani ekonomije – kazao je župan Ivan Anušić i dodao da je današnje potpisivanje ugovora samo jedan od zajedničkih projekata i aktivnosti koje provode Županija i Ekonomski fakultet u Osijeku.

– Drago mi je da je Osječko-baranjska županija prepoznala Ekonomski fakultet u Osijeku kao partnera u realizaciji određenih ideja, do sada relativno slabo poznatih, a riječ je o mapiranju, odnosno izradi evidencije sektora kreativne industrije. Njegov je značaj velik i razvitak tog sektora u našoj županiji sigurno će doprinijeti dodatnom ekonomskom rastu te mi je izuzetno drago da će Ekonomski fakultet sudjelovati u ovom projektu – rekao je dekan Ekonomskog fakulteta u Osijeku prof.dr.sc. Boris Crnković.

Razvijena društva uspijevaju sustavno, promišljeno i strategijski ulagati u proizvode koji imaju visok udio kulture i koji tu kulturu prenose u visok stupanj komercijalizacije, istaknula je prilikom potpisivanja ugovora prof.dr.sc. Jasna Horvat, dodavši kako je ideja ovog projekta sektore kreativne industrije koja je jedna, imenovati i objasniti.

– Planiramo voditi brigu i o djelatnostima koje se unutar sektora razvijaju takvom brzinom da ih je teško administrativno obilježiti, a razlog takvog razvoja je utemeljenost kreativne industrije na visokim tehnologijama. Taj razvoj kreativne industrije gledamo, bilježimo, istražujemo i znanstveno tumačimo mjerom razvijenosti društva, vodimo brigu o indikatorima, imenujemo ih i u projektu nam je ideja indikatore metodološki izraditi tako da se mogu primjenjivati ne samo u kreativnoj industriji naše županije, već i šire – rekla je prof.dr.sc. Horvat.

Upravni odjel za gospodarstvo OBŽ bavi se, između ostaloga i aktivnostima osnivanja obrta te komunikacije s poduzetnicima koji se susreću s problemom neprepoznavanja njihove djelatnosti u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti iz 2007. godine, objasnila je pročelnica Upravnog odjela Ivana Katavić Milardović, istaknuvši kako se to želi promijeniti upravo ovim projektom.

– Osječko-baranjska županija nastavlja suradnju s Ekonomskim fakultetom u Osijeku, a svi naši projekti koncipirani su na način da iskoristimo sve resurse fakulteta u pomoći gospodarstvu. Sektor kreativne industrije jedan je od najbrže rastućih sektora, i po broju novozaposlenih, i po rastu prihoda, ali i po stvaranju dodane vrijednosti. Upravo stoga želimo pomoći budućim poduzetnicima u naznačavanju djelatnosti vezanih za kreativnu industriju kako bismo im omogućili  bavljenje tržišno potrebnim djelatnostima. Također, želimo promišljati o kreativnoj industriji na široj razini uz uključivanje stručnjaka s Ekonomskog fakulteta , poduzetnika i mladih kako bismo dobili kvalitetne rezultate istraživanja. Time se Osječko-baranjska županija želi pozicionirati kao županija koja naglasak stavlja upravo na razvoj kreativne industrije – zaključila je Katavić Milardović.