Manjinski izbori 7. svibnja. Provjerite podatke o nacionalnosti!

Vlada Hrvatske donijela je odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina, za dan provedbe izbora određen je 7. svibnja.

Birat će se ukupno 451 vijeće nacionalnih manjina u županijama, gradovima i općinama i 141 predstavnik nacionalnih manjina. Što se tiče mađarske nacionalne manjine, bira se ukupno 27 vijeća nacionalne manjine, odnosno po 1 predstavnika mađarske nacionalne manjine u 11 lokalnih samouprava.

Prijedlozi lista kandidata zaprimaju se od 4. travnja do ponoći 15. travnja, nakon čega slijedi objava lista kandidata.

Do 28. travnja moguće je provjeriti dali je podatak o nacionalnosti ispravno upisan – osobno u nadležnoj instituciji ili u sustavu e-Građani.

GDJE MAĐARI MOGU BIRATI?

VIJEĆA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE NA RAZINI ŽUPANIJA (25 članova)

 1. Osječko-baranjska županija
 2. Vukovarsko-srijemska županija
 3. Bjelovarsko-bilogorska županija
 4. Grad Zagreb

PREDSTAVNICI MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE NA RAZINI ŽUPANIJA

 1. Požeško-slavonska županija
 2. Virovitičko-podravska županija
 3. Zagrebačka županija
 4. Primorsko-goranska županija
 5. Splitsko-dalmatinska županija
 6. Zadarska županija
 7. Istarska županija

VIJEĆA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE U GRADOVIMA (15 članova)

 1. Grad Osijek
 2. Grad Beli Manastir
 3. Grad Vukovar
 4. Grad Grubišno Polje

PREDSTAVNICI MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE U GRADOVIMA

 1. Grad Vinkovci
 2. Grad Daruvar
 3. Grad Pula
 4. Grad Rijeka

VIJEĆA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINAMA (10 članova)

 1. Općina Bilje
 2. Općina Kneževi Vinogradi
 3. Općina Darda
 4. Općina Draž
 5. Općina Erdut
 6. Općina Ernestinvo
 7. Općina Jagodnjak
 8. Općina Petlovac
 9. Općina Popovac
 10. Općina Čeminac
 11. Općina Vladislavci
 12. Općina Nuštar
 13. Općina Stari Jankovci
 14. Općina Tompojevci
 15. Općina Tordinci
 16. Općina Lovas
 17. Općina Velika Pisanica
 18. Općina Veliki Grđevac
 19. Općina Dežanovac

Kepes Ujsag