“Mali projekti” za veću kvalitetu života

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Nataša Tramišak uručila je 41 ugovor čelnicima općina i gradova s područja Osječko-baranjske županije, ukupne vrijednosti 11,5 milijuna kuna. Riječ je o ugovorima i odobrenju sredstava iz Program održivog razvoja lokalne zajednice i Program podrške regionalnom razvoju namijenjenih za potrebe lokalne zajednice.

Župan Ivan Anušić podsjetio je na dva projekta koja je aplicirala Županija, odnosno obnovu i dogradnju Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir te izgradnju školske sportske dvorane u Ivanovcu.

Župan Ivan Anušić

Nakon uručenja ugovora ministrica Nataša Tramišak istaknula je kako je cilj ovih programa da sve općine gradovi mogu unaprijediti kvalitetu života na svom području, i to prvenstveno putem male infrastrukture kao što su ceste, javna rasvjeta, dječji vrtići, ulaganja u osnovne škole, domove zdravlja, odnosno sve što život građana čini kvalitetnijim, a javne usluge dostupnijim.

Ministrica Nataša Tramišak

Na području Baranje potpisani su ugovori za projekte iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice u svim općinama i Belom Manastiru.

 • Osječko-baranjska županija: Rekonstrukcija (preuređenje) prostora doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir
 • Općina Popovac: Sanacija i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta
 • Općina Draž: Uređenje plaže – izgradnja solarne led rasvjete i zelenog otoka za odvojeno prikupljanje i sortiranje otpada
 • Općina Kneževi Vinogradi: Rekonstrukcija pješačkih staza u Karancu – faza 1
 • Grad Beli Manastir: Uređenje Ulice Alojzija Stepinca
 • Općina Jagodnjak: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Jagodnjaku – Ulica Vasilja Gaćeše
 • Općina Petlovac: Izgradnja nove energetski učinkovite javne rasvjete
 • Općina Darda: Rekonstrukcija pješačke staze u Ulici n. Š. Zrinjskog u Dardi dužine 450 metara.
 • Općina Bilje: Zamjena javne rasvjete

Ostali ugovori na području Županije:

 • Općina Feričanci: Adaptacija dječjeg vrtića u Feričancima
 • Općina Punitovci: Izgradnja prilazne ceste i parkirališta ispred Dječjeg vrtića u Punitovcima
 • Općina Podgorač: Rekonstrukcija kolnika i oborinske odvodnje Ulice Slavka Kolara u naselju Poganovci
 • Općina Viškovci: Izgradnja prometne i komunalne infrastrukture i rekonstrukcija priključka na žc4130 Gospodarske zone u Viškovcima
 • Općina Podravska Moslavina: Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda naselja Podravska Moslavina
 • Općina Strizivojna: Rekonstrukcija i izgradnja Jelačićeve ulice, faza 2
 • Općina Trnava: Izgradnja javne rasvjete na području Općine Trnava – faza II
 • Općina Ernestinovo: Rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbne mreže u Ernestinovu-faza II.
 • Općina Viljevo: Izgradnja nerazvrstane ceste k.č.br. 2223, k.o. Viljevo
 • Grad Valpovo: Izgradnja oborinske kanalizacije u Zoni malog gospodarstva ii Grada Valpova
 • Općina Marijanci: II faza izgradnje prakirališta i javne rasvjete u naselju Marijanci
 • Općina Vladislavci: Uređenje centra Općine Vladislavci
 • Općina Levanjska Varoš: Sanacija pješačkih staza u naselju Levanjska Varoš
 • Grad Đakovo: Biciklističko-pješačka staza južne strane Ulice Franje Račkog u Đakovu
 • Općina Đurđenovac: Izgradnja pješačke staze – spoj Ulica Bukvičke i k. Zvonimira u Đurđenovcu
 • Općina Gorjani: Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza u Općini Gorjani
 • Općina Drenje: Izgradnja parkirališta za osobna vozila mjesnog groblja naselja Drenje
 • Općina Semeljci: Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih staza u naselju Semeljci
 • Grad Donji Miholjac: Rekonstrukcija nogostupa u naseljima Donji Miholjac, Golinci, Radikovci i Miholjački Poreč
 • Općina Koška: Modernizacija javne rasvjete u Lugu Subotičkom – faza II
 • Općina Šodolovci: Izgradnja pješačke staze u naselju Šodolovci
 • Općina Erdut: Ceste i staze u zagrljaju Dunava i Drave
 • Općina Magadenovac: Energetska obnova Mjesnog doma Lacići
 • Općina Satnica Đakovačka: Izgradnja pješačke staze u Ulici kralja Tomislava u Satnici Đakovačkoj
 • Općina Vuka: Rekonstrukcija pješačkih staza na području Općine Vuka
 • Općina Donja Motičina: Izgradnja zgrade Nogometnog kluba
 • Grad Belišće: Bazen u Belišću dostupan svima, faza II
 • Općina Čepin: Uređenje trga u Čepinu
 • Općina Bizovac: Izgradnja pristupne ceste do groblja u Habjanovcima
 • Grad Našice: Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – zgrada mrtvačnice
 • Općina Antunovac: Pješačko-biciklistička staza u Ulici Vilima Hefera
  Ugovori iz Program podrške regionalnom razvoju:
 • Osječko-baranjska županija: Rekonstrukcija dogradnjom OŠ “Antunovac” Područna škola Ivanovac
 • Općina Antunovac: Pješačko-biciklistička staza u Ulici Vilima Hefera
 • Grad Našice: Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – zgrada mrtvačnice