Koordinacija u Županiji

Župan Ivan Anušić održao je prvi sastanak koordinacije gradonačelnika i načelnika Osječko-baranjske županije na komu se raspravljalo o aktualnom stanju zajedničkih projekata te planiranim aktivnostima do kraja 2017. godine.

Župan je odmah naglasio kako će svi započeti projekti biti nastavljeni, s time da će se njihova realizacija u što većoj mjeri biti uz pomoć nacionalnih i europskih fondova. Čelnicima općina i gradova najavio je snažniju potporu županijskih službi u pripremi i realizaciji projekata.
– Ovaj sastanak Koordinacije sazvan je radi analize stanja zajedničkih projekata, ali i novog načina rada i funkcioniranja županije i jedinica lokalne samouprave. Poduprijet ćemo sve projekte Europske unije, projekte koji donose novu vrijednost, zapošljavanje i proizvodnju, a trebaju našu pomoć, pa će Županija od sada stalno biti na raspolaganju jedinicama lokalne samouprave. Oformit će se županijska tijela i odjele koji će zainteresirane uputiti kako najbolje i najkvalitetnije iskoristiti fondove EU, kako napraviti projekte koji mogu biti kvalitetno implementirani prema Vladi i ministarstvima RH. Znamo da su brojni natječaji otvoreni, ali se jedinice lokalne samouprave na njih ne prijavljuju iz raznih objektivnih i subjektivnih razloga, što nije opravdanje. Županija će im u tome pomagati jer nam je svaki projekt bitan, a ako i svaka općina i grad budu radili na takav način te kvalitetnom sinergijom u projektima možemo stvoriti veću vrijednost, napredak i ravnomjeran razvoj svih dijelova Osječko-baranjske županije. Inicijativa treba krenuti od općina i gradova, a vrata Županije su svima otvorena za suradnju i razvojne projekte – rekao je župan Ivan Anušić. Najavio je osobni obilazak općina i gradova u narednom razdoblju.
Pročelnici županijskih odjela i agencija potom su upoznali nazočne s aktualnim projektima. U odjelu prosvjete je aktualna gradnja Centra za autizam, nastavno-sportskih dvorana u Lugu i Đakovačkim Selcima te I. Gimnazije u Osijeku. Prioriteti Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima su projekti Zelene staze Drave i Dunava te Parkovni biseri Slavonije ukupne vrijednosti 42 milijuna kuna.
Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj, između ostaloga, pozornost daje potporama jedinicama lokalne samouprave za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja za što je ove godine osigurano dva milijuna kuna, a već je podržano 35 projekata sa ukupno 3 milijuna kuna. Sa razine Županije predlaže se da Agencija za plaćanja u poljoprivredi ukine ograničenje na samo dvije prijave projekata za lokalne temeljne usluge i povezanu infrastrukturu po jedinici lokalne samouprave. Gradonačelnici i načelnici pozvani su da prate i koriste potpore koje Županija nudi preko javnih poziva, na primjer za manifestacije gdje su planirana sredstva 600.000 kuna i za uređenje ruralnog prostora (2 milijuna kuna).
Osječko-baranjska županija je u suradnji s resornim fondom i ministarstvima realizirala 50 projekata energetske učinkovitosti u vrijednosti 53,2 milijuna kuna, i po tomu je među vodećima u Hrvatskoj. Nedavno su odobrena bespovratna sredstva za energetsku obnovu 19 školskih zgrada, a već se priprema projekte koje će se aplicirati na novi natječaj. Županija također subvencionira kamate na poduzetničke kredite, potiče razvoj infrastrukture poduzetničkih zona, ulaže u komunalnu, gospodarsku društveni u povezanu infrastrukturu… Napokon, za razdoblje 2014.-2020. Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje ima 478 projekata u vrijednosti 286 milijuna eura.