Koordinacija načelnika i župan o potporama

Brojni su javni pozivi koje raspisuje Osječko baranjska županija za potpore jedinicama lokale samouprave vezano uz društvenu, komunalnu i gospodarsku infrastrukturu, kao potpore jedinicama lokalne samouprave za što se u ovoj godini izdvaja 7 i pol milijuna kuna. O tome su danas na sastanku koordinacije čelnika lokalne samouprave načelnici informirani o nizu potpora koje mogu iskoristiti, projektu kontrole plodnosti tla, pilot projektu Vatrogasci- prvi pomagači u zbrinjavanju pacijenata sa srčanim zastojima. Ovaj posljednji projekt vezan je za Baranju, a župan Vladimir Šišljagić rekao je kako je to podizanje hitne zdravstvene zaštite na višu razinu. Radi se o pilot projektu ”Vatrogasci- prvi pomagači” u zbrinjavanju pacijenata s iznenadnim srčanim zastojima, a obuhvatit će pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih društava  u Baranji koji će pomoć pružiti do dolaska medicinske ekipe a bit će educirani za rad s vanjskim defibrilatorima.

{mp3}zupan hitna{/mp3}

Osim toga na koordinaciji načelnika bilo je riječi i o sufinanciranju kontrole  plodnosti tla, projekt koji Osječko-baranjske županija provodi od 2003. godine. Županijska je potpora do 2 tisuće kuna tj. 40% a, uz potporu općina i gradova od 40%, krajnji korisnik plaća samo 20% kontrole plodnosti tla. Kako je riječ o projektu od 2016. do 2020. godine, odnosi se i na one koji su analizu napravili prošle godine. Predložen je i projekt potpora općinama i gradovima na području županije, kao i projektu modularne gradnje.