Kontak u Lokalu

Od trećine do polovine prošlogodišnjeg iznosa povrata poreza izgubit će građani Baranje, zahvaljujući promjenama poreznog zakona koji je stupio na snagu prvog siječnja. Neke općine u krajevima koji su prošli bez rata neće te promjene ni osjetiti, a mještani moje osiromašene općine Popovac osjetit će smanjenje povrata, jer je on počesto služio kao socijalna pomoć i sredstva za ravnanje dugova, rekao je u jučerašnjoj emisiji Lokal načelnik općine Popovac Zoran Kontak.

{mp3}kontaklokal{/mp3}
Narastajuća socijala i odlazak mladih u inozemstvo dovodi do demografske devastacije Općine Popovac. Najviše se to osjeti u Kneževu, a kako bi mladima učinila život sadržajnijim općina je nedavno potpisala ugovor s ministarstvom kulture u visini 800.000 kuna za gradnju novog Doma kulture.
Apsurd je da pored kapitalnih objekata u Kneževu, kao što je restoran, mi moramo graditi novi. Belje nam nije htjelo prepustiti jedan objekt, kada su oni bili uporabljivi, a sada su u vlasništvo Hypo banke, koja ne zna što bi s njima, dodao je Kontak.
{mp3}kontakobjekti{/mp3}