Konstituirana Županijska skupština

Osijeku je održana konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Osječko-baranjske županije koju čine 55 novoizabranih vijećnika. Vladajuću većinu čine vijećnici HDZ-a (24) te koalicija HDSSB-HSLS-ABU (4) i HNS-HSS-HSU (5), dok su u opoziciji vijećnici Kandidacijske liste grupa građana / Snaga Slavonije i Baranje (9), SDP-a (6), Mosta (4) i Živog zida (3).

Za predsjednika Županijske skupštine izabran je Dragan Vulin (HDSSB), a Ivica Čeme (HDZ) za potpredsjednika. Za drugog potpredsjednika iz redova oporbe kandidirana je vijećnica Zvjezdana Tuma Pavlov (Snaga Slavonije i Baranje), no prilikom glasovanja nije dobila potrebnu većinu glasova, pa će se na idućoj sjednici ponovno pokušati izabrati drugi potpredsjednik.

Nakon izbora za predsjednik Županijske skupštine Dragan Vulin zahvalio je vijećnicima na povjerenju te konstatirao kako je konstituiranje predstavničkog tijela u prvom pokušaju pokazatelj da u Županiji neće biti nikakve političke krize, odnosno da Skupština ima stabilnu većinu koju čine HDZ, HDSSB, HNS i HSS.

Župan Ivan Anušić je rekao da odmah po konstituiranju Županijske skupštine počinje operativna provedba programa i projekata koji su predstavljeni u njegovoj predizbornoj kampanji za župana Osječko-baranjske županije, a stabilna skupštinska većina omogućit će mirno funkcioniranje Županije u iduće četiri godine.

Neposredno nakon konstituirajuće sjednice održana je 2. sjednica Županijske skupštine Osječko-baranjske županije. Većinom glasova vijećnici su imenovali članove osam radnih tijela Skupštine, čime se stvaraju uvjeti za nastavak rada Skupštine. Vijećnici su potom podržali prijedlog župana i donijeli rješenje kojim se poslovi tajnika Županije povjeravaju Ivanu Hampovčanu.
Predstavnici oporbe tražili su da se na dnevni red uvrsti i točka izbora drugog potpredsjednika Županijske skupštine, no nakon burne rasprave većinom glasova prijedlog je odbijen, pa su oporbeni vijećnici napustili vijećnicu.

Vijećnici Županijske skupštine u mandatu 2017.-2021. godine su:
HDZ:
1. Leonora Martinuš
2. dr. sc. Drago Šubarić
3. Željko Kovačević
4. Leon Žulj
5. Vanja Prošić
6. Sanja Rogoz Šola
7. dr. sc. Ivan Požgain
8. Ivo Zelić
9. Dejan Liović
10. Dragan Anočić
11. Dražen Trcović
12. Stipan Šašlin
13. Hrvoje Topalović
14. Mirta Prusina
15. dr. sc. Željka Šapina
16. Marijan Peran
17. Marela Đurić
18. Davor Mikulić
19. Darko Dorkić
20. Ivica Čeme
21. Hrvoje Duvnjak
22. Ivana Bagarić
23. Renata Forjan
24. Jovo Šijan
Kandidacijska lista grupa birača:
1. dr. sc. Vladimir Šišljagić
2. dr. sc. Željko Kraljičak
3. Srđan Igali
4. Stjepan Krznarić
5. Zvjezdana Tuma-Pavlov
6. Zvonko Plavčić
7. Anđelko Martinčević
8. Zoran Kovač
9. Borivoj Eklemović
SDP:
1. Domagoj Hajduković
2. Denis Ambruš
3. Damir Tomić
4. Marko Bogatić
5. Željko Macanić
6. Nevenka Redžep
HNS – HSS – HSU:
1. Ivica Mandić
2. Stjepan Čuraj
3. Zvonko Pongrac
4. Goran Đanić
5. Goran Soldo
MOST:
1. Marija Dujić
2. dr. sc. Nedeljko Bosanac
3. Ivica Šimundić
4. Marija Čačić
HDSSB – HSLS – ABU:
1. Dragan Vulin
2. Velimir Golub
3. Darijan Rudan
4. Hrvoje Pavković
ŽIVI ZID:
1. Dr. sc. Lidija Dujmović
2. Vjeran Miličić
3. Andrej Jurić