Konferencija ¨Multimedija u nastavi¨

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku održana je XXVIII. međunarodna konferencija Multimediji u nastavi, na kojoj su stručnjaci izlagali o povezanosti najmodernije tehnologije i nastave.

Organizatori XXVIII. međunarodne konferencije Multimediji u nastavi bili su Katedra za mađarski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Društvo za informatiku Neumann János iz Mađarske, kao i Institut za jezik Glotta iz Osijeka. Cilj ovoga stručnog skupa, koji se svake godine organizira na drugoj lokaciji, je pomoći ostvariti komunikaciju između onih koji rade u nastavi, kao i u različitim područjima istraživanja i razvoja, domaćih i stranih stručnjaka u nastavi, kao i doktoranata i studenata, te razmjenu iskustava i dobre prakse, prikupljanje bodova vezanih za određena područja obuke. Do sada se na konferenciji Multimediji u nastavi moglo čuti približno 1500 izlaganja uključujući 1800 autora. Samim konferencijama je do sada sudjelovalo više od 3000 zainteresiranih.
Osijek je bio domaćinom konferencije

S Društvom za informatiku Neumann János stupili smo u kontakt prije dvije godine. Cilj toga bilo je da osiguraju pozadinsko znanje za djelatnike katedre. Već i prije pandemije smo počeli razvijati naš program, odnosno tražiti nove načine za naša buduća predavanja, a u tome nam mogu pomoći stručnjaci Društva Neumann – izjavila je dr. Ana Lehocki-Samardžić, voditeljica Katedre za mađarski jezik i književnost, kojoj je Odjel za multimediju u obrazovanju Društva Neumann János dodijelio nagradu za obuku “Multimedijski prsten u obrazovanju”.

Za vrijeme konferencije, izlaganja i radionice su se odvijale u dvije sekcije, koje se moglo pratiti i u online formatu. Nakon svečanog otvaranja, program je započeo s dva plenarna izlaganja. Nandor Čapo, ravnatelj Uprave za nacionalne manjine Ministarstva znanosti i obrazovanja, održao je izlaganje pod nazivom „Prošlost, sadašnjost i budućnost nacionalnog obrazovanja u Hrvatskoj“, a dr. Ana Lehocki-Samardžić održala je izlaganje „Modeli uspješnih humanističkih karijera”.

Dvodnevna konferencija završena je izletom u Vukovar, gdje ih je ugostila Udruga Mađara grada Vukovara.

Izvor: Kepes Ujsag