Kedmenec u Brifingu o obnovi zgrada

Stanouprava je počela sa prikupljanjem suglasnosti svih višestambenih zgrada na području Belog Manastira, kako bi se zgrade nominirale za energetsku obnovu Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. O uvjetima ulaska u program energetske obnove, obvezama i pravima stanara u emisiji Brifing govorio je direktor Stanouprave Vladimir Kedmenec.
{mp3}kedmenec certifikat{/mp3}
U Belom Manastiru se na takav način obnavljaju dvije zgrade u ulici Republike i jedna na Trgu Slobode u vrijednosti oko 20 milijuna kuna te zgrada Crvenog križa. Na svim zgrada počela je obnova, a na Crvenom križu su vanjski radovi završeni te počinje uvođenje sustava grijanja. Kedmenec je naveo kako se godinama pokušavaju riješiti ravni krovovi, a završena je sanacija krova na zgradi na Trgu slobode 18.    
Najveći su problem dvije tzv. Ljepotice u Belom Manastiru i Dardi, gdje postoji niz terasa na više razina međusobno nepovezanih. Najbolje bi rješenje bilo stavljanje kosog krova, ali to ne dopušta projektant, dodaje Kedmenec.
{mp3}kedmenec krovovi{/mp3}