Jurak o izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Žarko Jurak

Na snagu je danas stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama  Razlog je potreba podizanja razine sigurnosti cestovnog prometa zbog velikog  broja prometnih nesreća te njihovih posljedica, a kao jedan od bitnih razloga je recidivizam, koji nije bio adekvatno sankcioniran. Izmjenama zakona određene su teže mjere i sankcije, koje idu od povećanja novčanih kazni, većeg broja negativnih bodova pa sve do privremenog oduzimanja vozila. Cilj je i primjenom novih odredbi usmjerenim i proaktivnim djelovanjem ceste gradova i naselja učiniti sigurnim za sve sudionike, rekao je policijaski službenik za prevenciju u cestovnom prometu PP BM Žarko Jurak. Podsjetio je potrebu učinkovitijeg kažnjavanja počinitelja 8 najčešćih i najpogubnijih prekršaja u prometu.

{mp3}2019/jurak zakon{/mp3}

Do sada u Zakonu nije postojala mjera oduzimanja vozila kod najtežih recidivista. Jurak je pojasnio uvjete kod kojih dolazi do oduzimanja i koliko ono traje.

{mp3}2019/jurak oduzimanje{/mp3}