Javni poziv za upis djece u program predškole – Darda

Dječji vrtić “Radost” Darda objavljuje javni poziv za upis djece u kraći program predškole u ped. god. 2023./2024.

Upisati se mogu djeca rođena od 1. travnja 2017. godine do 31. ožujka 2018. godine koja trenutno ne pohađaju vrtić, a obveznici su polaska u prvi razred osnovne škole u rujnu 2024. godine.

Upisi će se obavljati od 6. veljače 2024. godine do 23. veljače 2024. godine.

Upisati se mogu djeca s prebivalištem na području općine Darda (Mece, Darda, Švajcarnica, Uglješ).

Zahtjev za upis preuzima se osobno u Vrtiću.

Uz zahtjev potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice djeteta, odnosno za dijete koje nema osobnu iskaznicu potrebno je priložiti presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih, potvrdu o imunizaciji, te preslike osobnih iskaznica oba roditelja.