Javni poziv za sufinanciranje troškova priključenja na plinsku mrežu – Popovac

Raspisuje se javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2023. do 2026. godine, za provedbu slijedećih mjera u proračunskoj 2024. godini:
mjera 3. sufinanciranje priključenja na plinsku mrežu

Javni poziv otvoren je od dana raspisivanja javnog poziva do 31. prosinca 2024. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za svaku pojedinu mjeru.

Informacije o troškovima, iznosu potpore, načinu provedbe i potrebnoj dokumentaciji nalaze se na sljedećoj poveznici: https://popovac.hr/javni-poziv-za-sufinanciranje-troskova-prikljucenja-na-plinsku-mrezu-3/