Javni poziv za ostvarivanje pomoći roditeljima odgojiteljima – Čeminac

Općina Čeminac objavila je javni poziv za ostvarivanje pomoći roditeljima odgojiteljima.

Pravo sudjelovanja na javnom pozivu za ostvarivanje pomoći roditeljima odgojiteljima ostvaruju roditelji odgojitelji koji posjeduju dokumentaciju nadležnih institucija u kojima im je priznato pravo roditelja odgojitelja u trajanju minimalno godinu dana.

Pravo na pomoć ostvaruju roditelji odgojitelji koji imaju prijavljeno prebivalište i boravište na području Općine Čeminac minimalno godinu dana.

Pomoć mještanima koji udovoljavaju spomenuto uvjete priznaje se pravo u mjesečnom iznosu od 100,00€.

Uz zahtjev za ostvarivanje pomoći roditeljima odgojiteljima potrebno je priložiti i:
– kopiju rješenja kojim se dokazuje status roditelja odgojitelja
– kopiju osobne iskaznice
– potvrdu o prebivalištu
– potvrdu banke o IBAN računu/vlastoručno potpisanu izjavu o broju IBAN računa

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave poziva na web stranici Općine Čeminac.

Više informacija možete pronaći na poveznici: http://www.ceminac.hr/index.php/2-uncategorised/754-javni-poziv-za-ostvarivanje-pomoci-roditeljima-odgojiteljima

Općina Čeminac