Javni poziv: Zlatna plaketa “Sveti Martin” i Povelja Grada Belog Manastira

Pozivaju se svi građani, vijećnici, poduzeća i druge pravne osobe, ustanove i udruge građana da pošalju poticaje za dodjelu javnih priznanja Grada Belog Manastira i to Zlatne plakete “Sveti Martin” i Povelje Grada Belog Manastira do 23. rujna 2022. godine. Priznanja će se dodijeliti povodom Dana Grada i blagdana Svetog Martina, 11. studenoga 2022. godine.

Sve informacije o javnim priznanjima i poticaju nalaze se u tekstu javnog poziva.