Javni poziv za dodjelu studentskih stipendija – Čeminac

Općina Čeminac objavila je javni poziv za dodjelu studentskih stipendija na području Općine Čeminac za akademsku godinu 2023./2024.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji ispunjavanju ove uvjete:
– da su državljani Republike Hrvatske
– da su upisani na visoko učilište ili veleučilište u RH
– da su upisani na visoko učilište ili veleučilište u stranoj državi
– da nisu korisnici neke druge stipendije
– da imaju prebivalište na području Općine Čeminac
– da su redoviti studenti

Visina mjesečne stipendije iznosi 100€ neto, isplata je do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, a rok za prijavu je 15 dana od dana objave javnog poziva.

Više informacija i popis potrebne dokumentacije možete pronaći na poveznici: http://www.ceminac.hr/index.php/2-uncategorised/753-javni-poziv-za-dodjelu-studentskih-stipendija-na-podrucju-opcine-ceminac-za-akademsku-2023-2024-godinu-2

Općina Čeminac