Javni poziv: potpora za poticanje razvoja malog gospodarstva

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da u skladu s Programom poticanja razvoja malog gospodarstva na području Grada Belog Manastira u 2023. godini (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj:  10/23), u razdoblju od 11. listopada 2023. godine u 9.00 sati do 11. studenog 2023. godine u 15.00 sati, isključivo poštanskom dostavom dostave svoje prijave za dodjelu potpore.  Prijave koje budu predane na poštansku dostavu prije ili nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Javni poziv u PDF formatu preuzmite ovdje.

Natječajna dokumentacija:

Obrazac – G1 2023

Obrazac – G2 2023

Obrazac – Pojedinačna izjava (de minimis)

Obrazac – Skupna izjava (de minimis)

Obrazac – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac – Izjava o broju zaposlenih osoba

Obrazac – Izjava da prijavitelj nije u postupku predstečaja, stečaja ili likvidacije

Obrazac – Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka