Javni natječaj za zakup ribnjaka u Popovcu

Raspisan je javni natječaj za zakup ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske, na području općine Popovac. Površine poljoprivrednog zemljišta koje su Programom raspolaganja predviđene za zakup ribnjaka, daju se u zakup na rok od dvadeset i pet (25) godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup ribnjaka u vlasništvu države,” na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78., 10000 Zagreb u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici općine Popovac i mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.

Povjerenstva za zakup ribnjaka izvršit će analizu ponuda dostavljenih na javnom natječaju za zakup u roku do 60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Javno otvaranje ponuda održat će se najranije deseti dan od dana isteka roka za dostavu ponuda.

Detaljnije informacije o natječaju i potrebnoj dokumentaciji na linku: https://popovac.hr/javni-natjecaj-za-zakup-ribnjaka-na-podrucju-opcine-popovac/