Izjašnjavanje o broju odvoza otpada provest će se tijekom kolovoza

Uz uplatnice za uslugu gospodarenja otpadom za mjesec srpanj, korisnici Baranjske čistoće će u omotnicama pronaći i Izjavu o korištenju javne usluge prikupljanja nerazvrstanog otpada. Izjava, koja će na adrese korisnika biti dostavljena u dva primjerka, predstavlja obrazac kojim se korisnik usluge i davatelj usluge usuglašavaju o važnim sastojcima međusobnog ugovora.

Putem podataka koje će označiti u Izjavi, korisnik usluge će se izjasniti o broju odvoza miješanog komunalnog otpada koji odgovara njegovim vlastitim potrebama. Ponuđeni broj planiranih primopredaja otpada potrebno je zaokružiti, a moguće je birati između opcija od dva i četiri mjesečna odvoza.

Korisnik usluge dužan je davatelju usluge vratiti jedan potpisani primjerak Izjave u u roku od 15 dana od dana zaprimanja. U slučaju kad se korisnik usluge ne očituje u Izjavi ili ne dostavi istu u roku, davatelj usluge će pri obračunavanju cijene usluge gospodarenja otpadom primijeniti opciju od četiri mjesečna odvoza.

Izjave je moguće dostaviti pismenim putem na adresu Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir, putem elektroničke pošte na e-mail obrasci@baranjskacistoca.hr ili osobno u sjedište Baranjske čistoće.

Izvor: Baranjska čistoća