Izbjeglice preko GP Batina do Belog Manastira

Prema informacijama iz PU Osječko baranjske preko graničnog prijelaza Batina jučer su ušle prve izbjeglice, a danas dopodne ušlo ih je nekoliko stotina. Za sada MUP nije priopćio detalje i zemlju iz koje dolaze. Iz Batine ih prevoze u Čepin u privremeni smještaj. Iz MUP-a je priopćeno kako je u Hrvatsku ušlo je ukupno 6.200 migranata. U registracijskom centru Ježevo nalazi se oko 800 migranata, u Prihvatnom centru Čepin oko 400, u u Zagrebu tzv. Porinu oko 500 migranata, u Prihvatnom centru u Kutini 50 migranata, a u Sisku 51 migrant.