Čingi Lingi do jeseni

U Općini Bilje završeno je reciklažno dvorište, gradi se dječji vrtić u Kopačevu, a čeka se početak gradnje biciklističke staze uz Biljsku cestu, s kojom je bilo problema oko financiranja. Najviše zanimanja, posebno starijih Baranjaca izaziva gradnja novog objekta legendarnog restorana Čingi Lingi Čarde.

 

 

Prema najavama investitora otvorenje se očekuje do jeseni, rekao je načelnik Općine Bilje Željko Cickaj.

{mp3}2020/cile cingi{/mp3}