HAC odustao od nastavka gradnje autoceste

Hrvatske autoceste (HAC) poništile su natječaj za izvođenje radova za autocestu između Belog Manastira i Mosta Drava, jer nisu htjele riskirati s probojem rokova izgradnje zbog čega bi u pitanju bilo povlačenje novca iz fondova EU-a pa bi kompletni trošak pao na HAC. Rekao je to na konferenciji za novinare predsjednik Uprave HAC-a Davor Mihovilić te je najavio ponovljeni natječaj na kojem će HAC i Mađarska zajedno pokušati doći do sufinanciranja iz fondova EU-a i to za dionicu od Mosta na Dravi do Mohača.
Prije dvije godine Hrvatske autoceste su zbog nedostatka novca odustale od gradnje dionice od Osijeka do Belog Manastira, te dalje do mađarske granice. Cesta će biti građena u profilu državne ceste, a ne autoceste. Kao glavni razlog odustajanja od punog profila tada je navedena nemogućnost osiguranja potrebnog novca za gradnju, a i prometa na toj dionici nema dovoljno za puni profil. Prema HAC-ovoj računici gradnja dionice Beli Manastir – Osijek u profilu državne ceste stajala bi 615,7 milijuna kuna, a puni profil na tome dijelu 1,02 milijardi kuna.
Natječaj, to jest postupak javne nabave, za izvođenje radova za dionicu Beli Manastir-Most Drava (na dionici Beli Manastir-Osijek autoceste A5 Beli Manastir-Osijek-Svilaj), HAC je objavio 3. travnja ove godine, a uslijedili su mnogobrojni upiti potencijalnih izvođača i dobavljača za dodatna pojašnjenja, pa je dvaput produljen rok za dostavu ponuda, kaže Mihovilić.
U HAC-u kažu da su se ti upiti uglavnom odnosili na nasipni materijal koji u velikim količinama treba dovesti na trasu pa su se ponuđači bojali da neće moći ispuniti uvjete natječaja. Novinarima čelnici HAC-a nisu decidirano odgovorili zbog čega su u natječaju propisani rokovi koji su se pokazali prekratkim i kako to da se nije vodilo računa o obimu operacije dovoženja materijala na trasu. Kažu tek kako su natječaj pripremile tehničke službe HAC-a. Radovi zbog svega toga ne bi mogli biti okončani u roku iz nadmetanja, odnosno do kraja 2016. godine do kada je otvorena mogućnost povlačenja sredstava iz EU-ova Operativnog programa Promet 2007-2013. Samim time troškovi radova, ukupno procijenjeni na 311 milijuna kuna, ne bi se mogli sufinancirati iz toga fonda.
Zbog toga smo poništili postupak javne nabave, kako troškovi radova ne bi pali na teret HAC-a, odnosno građana, dodaje Mihovilić.
Dodaje kako poništenje “nikako ne znači da se odustaje od izgradnje dionice Beli Manastir-Most Drava” i da će se njezina izgradnja financirati uz potporu EU-a iz programskog razdoblja 2014-2020. godine. Mihovilić najavljuje da će u ponovljeni postupak javne nabave biti uključena i dionica Beli Manastir-mađarska granica i da će se s Mađarima pristupiti izradi dokumentacije za financiranje cijene dionice Most Drava-Mohač, do kuda je Mađarska sa svoje strane napravila autocestu.