Strankama u Vijeću 70.000 kuna

U Proračunu Grada Belog Manastira za 2021. osigurana su sredstva za rad političkih stranaka koje sudjeluju u radu Gradskog vijeća u iznosu od 70.000,00 kuna.

Slijedom odredbi Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, predviđeno je i da dodatna sredstva za rad u visini od 10% iznosa predviđenog za svakog vijećnika dobije ona stranka koja ima vijećnika podzastupljenog spola. Planiranih 70.000,00 kuna podijeljeno je na 18 vijećnika za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca ove godine. Pravo na dodatak za vijećnika podzastupljenog spola imaju stranke SDP (jedna vijećnica), SDSS (jedna vijećnica), HDSSB (jedna vijećnica) te HDZ (tri vijećnice).

Gradsko vijeće odlučilo je HDZ-u za 9 vijećničkih mjesta dodijeliti 34.999,97 kuna, a SDP-u za 4 vijećnička mjesta 15.430,10 kuna. HSU i HNS za po jednog vijećnika će dobiti 3.763,45 kuna, SDSS (2) 7.903,24 kuna i HDSSB (1) 4.139,79 kuna

Foto – arhiva