Kuća Baranjskog kulena

Napreduju radovi na Kući baranjskog kulena u Branjinu Vrhu, vrijedni 12,5 milijuna kuna. Taj je projekt, naime, odobren u sklopu Intervencijskog plana Grada Belog Manastira, a iznos bespovratne potpore je 10,6 milijuna kuna. Baranjski kulen, kao jedan od vrlo prepoznatljivih simbola ovoga kraja, potrebno je kvalitetnije komercijalizirati i ujednačiti njegovu proizvodnju, posebno uzimajući u obzir činjenicu da je naziv “baranjski kulen” zaštićen i registriran na razini Europske unije 2012.


Kuća baranjskog kulena bit će mjesto susreta proizvođača i struke na kojem će se istraživati, educirati, ali i proizvoditi. Dugoročno će to podići kvalitetu te baranjske delicije, što će biti baza kvalitetnije komercijalizacije proizvoda, čemu će znatan doprinos dati partneri na projektu koji će osigurati stručna znanja i edukacije za potencijalne korisnike. Planirana je gradnja poslovnih zgrada za proizvodnju tradicionalnih suhomesnatih proizvoda i njihovo predstavljanje. Predviđena je gradnja dvaju objekata – pogona za preradu mesa te zgrade za prezentaciju proizvoda.