Grad Beli Manastir raspisuje Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni

Grad Beli Manastir raspisuje Natječaj (prijaviti se možete do 22. siječnja) za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni “Beli Manastir – Zapad“.

Predmet natječaja je sljedeće građevinsko zemljište u Poslovnoj zoni “Beli Manastir – Zapad” u Belom Manastiru, k.o. Beli Manastir u vlasništvu Grada Belog Manastira prema početno utvrđenoj cijeni od 54.390,00 kn.

Napomena: Pravo prvokupa po početnoj cijeni imaju dosadašnji vlasnici uknjiženog prava građenja
tj. izgrađenog objekta na parceli. Građevinsko zemljište je potpuno komunalno opremljeno, što
uključuje izgrađenu pristupnu cestu s javnom rasvjetom, sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje.
Pod komunalnom opremljenošću ne razumijeva se priključenje parcele na električnu i DTK mrežu.

Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja je najviši ponuđeni iznos.

Cijeli tekst Natječaja možete pročitati ovdje!