Grad Beli Manastir – Javni poziv

Odlukom o javnim priznanjima Grada Belog Manastira (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 5/00, 9/09, 3/11 i 8/14), ustanovljena su javna priznanja Grada, Zlatna plaketa “Sveti Martin” i Povelja Grada Belog Manastira.

Zlatna plaketa Grada Belog Manastira “Sveti Martin” posebno je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima djelatnosti gospodarskog i društvenog života Grada.

Povelja Grada Belog Manastira je odličje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetan doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada, a dodjeljuje se u obliku svečane povelje.

Priznanja se mogu dodijeliti za zasluge u području gospodarstva, znanosti, odgoja i naobrazbe, zdravstva i socijalne skrbi, kulture, športa, tehničke kulture i drugih društvenih djelatnosti i aktivnosti.

Poticaj za dodjelu ovih priznanja mogu dati svi građani, vijećnici, poduzeća i druge pravne osobe, ustanove i udruge građana.

Poticaj mora sadržavati:

  • podatke o podnositelju poticaja,
  • životopis za fizičku osobu koja se predlaže za javno priznanje, odnosno osnovne podatke o pravnoj osobi i njezinom poslovanju, te iscrpno obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnih priznanja s naznakom za koje javno priznanje se predlaže,
  • odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, kritike pisanja stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultati i dr.).

Pozivaju se svi subjekti koji imaju pravo poticati dodjelu priznanja da obrazložene prijedloge dostave do 4. listopada 2023. godine na adresu:
Grad Beli Manastir, Odbor za dodjelu javnih priznanja, Kralja Tomislava 53, Beli Manastir, s naznakom “Poticaj za dodjelu javnih priznanja Grada Belog Manastira”

Priznanja će se dodijeliti povodom Dana Grada i blagdana Svetog Martina, 11. studenog 2023 godine.