Financiranje asistenata u vrtiću Cvrčak Beli Manastir

DV Cvrčak Beli Manastir

Početkom ovog tjedna održan je radni sastanak s Ljiljanom Tokić ravnateljicom DV Cvrčak Beli Manastir o financiranju asistenata (radnika za njegu i skrb) za djecu s posebnim potrebama.

Grad Beli Manastir osigurao je sredstva u proračunu za četiri asistenta koja će na pola radnog vremena raditi u vrtiću, a brinut će o devetoro djece.

Grad je za ovaj projekt izdvojio više od 100.000 kuna, a asistenti će biti
plaćeni u skladu sa satnicom.

Projekt počinje 1. travnja 2021. godine.