Financijska pismenost u Hrvatskoj još uvijek nezadovoljavajuća

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić izjavio je da se razina financijske pismenosti u Hrvatskoj poboljšava no da još nije zadovoljavajuća, te je preporučio uvođenje financijske pismenosti kao obveznog školskog predmeta.

Vujčić je to izjavio nakon učeničke debate koju je u povodu obilježavanja Svjetskog tjedna novca HNB po peti put organizirao u suradnji s Hrvatskim debatnim društvom.

Usporedbom istraživanja iz 2016. i 2019. godine vidi se da je ostvaren određen napredak u financijskoj pismenosti, no i dalje mladi do 29 godina imaju najnižu razinu financijske pismenosti.

Vujčić je istaknuo da se već duže vrijeme zalaže za to da financijska pismenost postane obavezan predmet u školama jer, kako je ustvrdio, to je nešto što ljudima svakodnevno treba u životu, a na taj način bi se ujedno efikasnije podigla razina te pismenosti.

01.siječnja 2023. prvi je mogući datum ulaska Hrvatske u eurozonu. Tako, ako se euro ne uvede 2023. uvest će se godinu ili dvije poslije, no u svakom slučaju što prije to bolje, izjavio je Vujčić.

(Hina)