Eurosymbols Towards 2020.

Gradonačelnik Tomislav Rob i zamjenica Ivana Bandov Paulić ugostili su sudionike Erasmus+ projekta. Osnovna škola dr. Franjo Tuđman Beli Manastir sudjeluje u dvogodišnjem Erasmus+ projektu pod pod nazivom Eurosymbols Towards 2020“.

Učenici OŠ dr. Franjo Tuđman radili su na zadacima kroz koje su imali priliku upoznati kulturu 6 zemalja koje također sudjeluju u ovom projektu- Rumunjska , Italija, Španjolska, Turska, Mađarska  i Poljska. Glavni je zadatak projekta upoznati se sa simbolima drugih država, a simboli se odnose na običaje, tradiciju, povijesne ličnosti, kulturu, umjetnost, geografska obilježja, hranu i piće. Želja je osnažiti učenike u njihovom cjeloživotnom učenju, potaknuti ih na učenje i razumijevanje drugih kultura, tradicija i običaja. Poseban naglasak stavljen je i na razvijanje tolerancije i asertivnosti u učenika.  
Škola je domaćin projektu od 28. travnja do 4. svibnja 2019., a projekt traje dvije godine i u cijelosti je financiran iz fondova Europske unije.