Elementarna nepogoda na području Županije

Župan dr. sc. Vladimir Šišljagić proglasio je stanje elementarne nepogode – mraz na području cijele Osječko-baranjske županije za povrtne, voćarske i vinogradarske kulture, a na području gradova Donji Miholjac, Đakovo i Našice te općina Bizovac, Čepin, Draž, Đurđenovac, Gorjani, Levanjska Varoš, Petlovac, Petrijevci, Popovac, Satnica Đakovačka, Semeljci, Trnava, Viškovci, Vladislavci i Vuka za ratarske kulture i industrijsko bilje.


Narednih dana gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta te Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda pokrenut će postupak u svezi konačne procjene štete. Međutim, već sada je sigurno da će štete biti iznimno velike jer prema prvim procjenama gradskih i općinskih povjerenstava štete iznose više od 117 milijuna kuna, a postotak oštećenja kreće se u rasponu od 10 do 90%. Štete na povrtnim kulturama procjenjuje se na oko 262 ha, zatim na 1.998,70 ha pod voćarskim kulturama, 237,67 ha pod vinogradima te 28.238,85 ha pod ratarskim kulturama i industrijskom bilju.