Državna geodetska uprava provodi projekt ‘EPPR’

Državna geodetska uprava (DGU) provodi projekt Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima, skraćeno EPPR. Ukupna vrijednost projekta je 36.674.970,00 kn, a iz Kohezijskog fonda EU projekt je sufinanciran u iznosu od 31.173.724,75 kn. razdoblje provedbe projekta je 47 mjeseci.

DGU je korisnik bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ (OPKK) Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000“ kojim se financira projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“.

Ugovor Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa DGU o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 23. siječnja 2020. godine.

Izazov učinkovitom i transparentnom upravljanju zaštićenim područjima RH predstavlja činjenica da njihove granice nisu prenesene na katastarske planove, što onemogućava evidentiranje zakonom predviđenih statusa i prava u službenim registrima (katastar i zemljišne knjige) kao ni predstavljanje transparentnih podataka o zaštićenim područjima široj javnosti. Provedbom projektnih aktivnosti izradit će se geodetsko-tehnička dokumentacija koja je neophodna za evidentiranje posebnog pravnog režima i preduvjet za upis prava prvokupa u službene registre unutar granica zaštićenih područja iz kategorije strogi rezervat, nacionalni park i park prirode te će se osigurati pristup informacijama i transparentnost podataka široj javnosti.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Evidentiranje posebnog pravnog režima u katastarskom operatu u svim zaštićenim područjima (ujedno i područja ekološke mreže Natura 2000) iz kategorije SR, NP i PP.
  2. Stvoriti preduvjete za evidentiranje i provedbu prava prvokupa u službenim registrima u svim zaštićenim područjima (ujedno i područja ekološke mreže Natura 2000) iz kategorije NP.
  3. Doprinijeti jačanju svijesti javnosti omogućivanjem uvida u ažurne, točne i transparentne informacije o statusima i pravima u zaštićenim područjima i područjima EM.

Kako bi na što otvoreniji način informirala zainteresiranu javnost o projektu EPPR Državna geodetska uprava će na području zaštićenih područja obuhvaćenih projektom organizirati javne tribine, a početak događanja je predviđen za početak ožujka. Kalendar održavanja javnih tribina i sve relevantne informacije vezane uz projekt dostupne su na mrežnoj stranici dgu.eppr.hr.