Dobre vijesti iz Osječko-baranjske županije

Potpore poduzetnicima za pokretanje, razvoj i unapređenje poslovanja – Osječko-baranjska županija u sklopu svog sustava javnih potpora objavila je još jedan u nizu javnih poziva, ovaj put za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja.

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova planiranog ulaganja, a najviše do iznosa od 50.000,00 kuna. Na ovaj poziv se mogu javiti fizičke i pravne osobe odnosno trgovačka društva, obrti i zadruge. Potpore se dodjeljuje za ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa,  kupovinu, izgradnju i opremanje poslovnog prostora, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete, stručno osposobljavanje i obrazovanje te marketinške aktivnosti. Konkretnije, s ovim potporama možete sufinancirati nabavu strojeva i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata, kupovinu vozila koje se koristi u poslovne svrhe, nabavu računalne opreme i računalnih programa, licenciranje, tehničko savjetovanje i osposobljavanje za transfer tehnologije,  istraživanje tržišta, kreiranje branda, dizajniranja proizvoda i izradu web stranice.

Detaljne upute, obrasci kao i uvjeti za dodjelu sredstava nalaze se na web stranici Osječko-baranjske županije www.obz.hr. Javni poziv je otvoren do 1. ožujka 2017. godine, a dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj na broj telefona 031/221-881.