Dnevni centar

pdgi
pgdi

U Društvenom centru u Belom Manastiru Udruga P.G.D.I. organizirala je početnu konferenciju i roditeljski sastanak u sklopu projekta Dnevni centar za djecu i mlade.

 

 

Organizacija konferencije je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.

Aktivnost je organizirana 9. lipnja 2020. godine s početkom u 17.00 sati. Projekt su predstavile Mirela Alagić i Ana Dragila, a o konkretnim aktivnostima koje će se provoditi u sklopu projekta govorile su Ana Savanović – voditeljica igraonica i radionica s elementima engleskog jezika, Kristina Pletikapić – voditeljica sportskih aktivnosti i javnih događanja, Stefanija Benak i Saša Vučković – voditelji dnevnog centra za djecu i mlade.

Sudionicima su predstavljeni planirani ciljevi projekta, a oni se odnose na poboljšanje životnih uvjeta kroz razvoj i unaprjeđenje socijalnih usluga i sadržaja za djecu i mlade te unaprjeđenje kapaciteta stručnjaka. Predstavljene su aktivnosti za djecu i mlade koje su započele, a to su igraonice i radionice s elementima engleskog jezika, poduke iz različitih predmeta, sportske aktivnosti (zumba za djecu i mlade i dr.), različite aktivnosti za mlade (klub kviz, natjecanja, različita predavanja, radionice i dr.). U planu za skorašnju provedbu su medijske radionice i javna događanja. Za stručnjake je planiran trening u sklopu kojeg će se raditi na jačanju vještina i znanja za rad s djecom i mladima u formalnom i neformalnom okruženju.
Projektne aktivnosti su namijenjene djeci i mladima s područja Grada Belog Manastira i prigradskih naselja  od 4 godine do 29 godina starosti. Do sada je prijavljeno više od 50 djece i mladih koji koriste različite usluge.

Provedba projekta je osigurana temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.1.2.01.0033 u sklopu Europskog socijalnog fonda i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.205.873,95 kuna.