Dječja participacija u ruralnim područjima

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kao Nacionalna kontakt točka programa Europske unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti i Centar za nestalu i zlostavljanu djecu organizirali su, u četvrtak, 17. ožujka 2022. godine, panel raspravu na temu Dječja participacija u ruralnim područjima, na kojoj je uz ostale govornike sudjelovao i zamjenik župana Mato Lukić.

– Smatram da na području Osječko-baranjske županije možemo biti zadovoljni poštivanjem dječjih prava, međutim sva ona nadogradnja i dostupnost socijalnih usluga koje ih prate je na jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Ono što se lokalne zajednice trude je slušati mlade i prema njihovim idejama i željama u konačnici kreirati obiteljski i društveni život u pripadajućim sredinama. Ipak, nije dovoljno da samo jedinice lokalne i regionalne samouprave poduzimaju određene korake, već je potreban angažman s nacionalne razine, osobito ako uzmemo u obzir trenutno demografsko stanje u Hrvatskoj. Nažalost, svjedoci smo da mladima, koji na studij odlaze u druge zemlje, iz različitih razloga, bilo ekonomskih ili zbog nedostatnih kvota za upis na hrvatskim fakultetima, čak i nakon nostrifikacije diplome, pojedine komore ne izdaju licence za rad jer su studij završili u drugim zemljama. Tu je čak riječ o hrvatskim studijima, koje financira ili sufinancira Republika Hrvatska i na kojima predaju hrvatski profesori, a za koje se strani poslodavci bore i čekaju ih gotovo na vratima fakulteta, mi im ne pružamo pravu priliku. Upravo zato, Osječko-baranjska županija osluškuje mlade i nastoji im pomoći jer za njih ima mjesta na tržištu rada – kazao je Lukić i dodao da Županija posljednjih nekoliko godina značajna sredstva izdvaja za izgradnju različite infrastrukture u svim jedinicama lokalne samouprave na području županije kako bi i na taj način doprinijela jednakoj participaciji djece.

Zamjenica gradonačelnika Grada Osijeka Jasenka Crnković naglasila je kako je Grad Osijek kao grad prijatelj djece od 2010. godine, izuzetno zainteresiran za pitanja dječje participacije u društvu.

– Na našem području funkcionira Dječje gradsko vijeće zbog čega znamo koliko je važno poticati djecu da budu odgovorni i motivirani sudionici razvoja lokalne zajednice koji izražavaju svoje mišljenje, a kojima lokalna zajednica pruža svu podršku na tom putu – rekla je Crnković.

Ravnateljica Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske Helena Beus istaknula je kako je Ured u svibnju 2021. godine postao nacionalna kontakt točka za program Građani, jednakost, prava i vrijednosti za naredno sedmogodišnje razdoblje, čija je vrijednost 1,5 milijardi eura.

– Ured uz to daje tehničku podršku jedinicama lokalne i područne samouprave i organizacijama civilnog društva u prijavi na program u administriranju i povećanju vidljivosti. Smatramo da je ovo jako važna tema o kojoj treba razgovarati, a u kojoj veliku ulogu uz udruge i lokalnu samoupravu imaju obrazovne ustanove te obitelj – zaključila je Beus.