Direktor Vodovoda o aglomeraciji

Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Beli Manastir naziv je projekta vrijednog 5,1 milijun eura. Korisnik projekta je Baranjski vodovod, čiji je direktor Krunoslav Rob bio gost emisije Brifing , koji je rekao kako je Partner u projektu Grad Beli Manastir, a sredstva su iz EU- a. Rob je naglasio prioritete projekta, a to su proširenje kanalizacijske mreže na manji dio Belog Manastira i prigradskih naselja.

Osim toga u projektu postoji odredba, kao uostalom i u Zakonu da se građani moraju proključiti ako im je omogućen priključak na odvodnju. Kako je on besplatan, nema razloga da se svi kojima je to omogućeno priključe, osim toga njima više neće biti dostupan odvoz fekalija cisternom.