Direktor Paulić na konferenciji o plastičnom otpadu

Na konferenciji ‘PLASTIKA 2024.’, održanoj 19. siječnja u zagrebačkom hotelu Westin, organiziranoj od strane časopisa za komunalno gospodarstvo Komunal, sudjelovao je i direktor Baranjske čistoće Damir Paulić.

Konferencija je, između ostalog, obradila aktualne teme u području kružnog gospodarstva, primjene inovacija, novih tehnologija i učinkovitih rješenja za smanjenje količine ambalažnog otpada, posebice plastike u komunalnom otpadu, a na temi novog Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku, uključio se i gospodin Paulić koji je iznio prijedloge o proširenju sustava povratne naknade na ambalažu poput staklenki, te o financiranju troškova gospodarenja otpadnom ambalažom sakupljenom u reciklabilnom komunalnom otpadu.

Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pozdravili su prijedloge i istaknuli zadovoljstvo aktivnom ulogom Baranjske čistoće u sustavu gospodarenja povratnom ambalažom putem reciklažnim dvorišta.

Podsjetimo, u rujnu 2022. godine, Baranjska čistoća započela je s otkupom povratne ambalaže uz naknadu od 0,07 eura te postala prvi upravitelj reciklažnih dvorišta na području Osječko – baranjske županije koji djeluje u skladu s odredbama Zakona o gospodarenju otpadom te preuzima otpad od proizvoda za koji je propisano plaćanje povratne naknade, isplaćuje iznos povratne naknade donosiocu toga otpada i predaje taj otpad osobi koju je odredio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Jednako tako, otkupna mjesta Baranjske čistoće jedinstvena su i na širem području jer omogućuju svim zainteresiranima predaju ambalaže u količinama koje nisu ograničene, ali uz poštivanje tehničkih uvjeta i mogućnosti otkupnog mjesta.

Baranjska čistoća