DIP odbacio prigovor SMU

Državno izborno povjerenstvo (DIP) odbilo je u srijedu prigovor Saveza mađarskih udruga, koji je tvrdio da je kandidat za zastupnika mađarske nacionalne manjine Robert Jankovics u kampanji “sa suradnicima plaćao građanima da prijeđu u Mađare”. Savez je kao dokaze naveo izjave pojedinih birača policiji u Belom Manastiru te Osječkoj televiziji i predložio ponavljanje izbora zastupnika mađarske manjine, tvrdeći da se “do sadašnjih rezultata došlo na nezakonit način”.Prigovor da je povećani broj birača mađarske nacionalnosti utjecao na rezultat izbora DIP je ocijenio neosnovanim. Navode kako svaki građanin najkasnije 10 dana prije izbora ima pravo pregledati svoj upis u registar birača, tražiti njegovu dopunu ili ispravak.
“Registar birača zatvara se 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora, nakon čega se zabranjuje daljnji unos podataka u registar birača te se iz njega sastavlja popis birača – dio registra birača koji služi kao temelj za glasovanje na dan izbora. Birači do tada imaju pravo promijeniti podatak o svojoj nacionalnosti te na izborima glasovati za liste izborne jedinice u kojoj imaju prijavljeno prebivalište ili za kandidate nacionalne manjine čiji su pripadnici.
Birački odbor dužan im je omogućiti navedeno, ako su u izvatku iz popisa birača upisani kao pripadnici nacionalne manjine koja ima pravo na izbor zastupnika u Hrvatski sabor. Pripadnici mađarske nacionalne manjine biraju jednog zastupnika u Sabor, a glasovanje pripadnika mađarske nacionalne manjine, koji su na vrijeme promijenili podatak o nacionalnosti u registru birača, ne predstavlja nepravilnost u postupku provedbe izbora, tumači DIP.
“Budući da podnositelj prigovora svojim navodima ne ukazuje na konkretne propuste u radu biračkih odbora na pojedinim biračkim mjestima, a kojima bi bila dovedena u pitanje pravilnost utvrđenih rezultata izbora, sama sumnja podnositelja prigovora u način glasovanja pojedinih birača pripadnika mađarske nacionalne manjine, nije dostatna za utvrđivanje nepravilnosti u izbornom postupku”, kaže se u priopćenju DIP-a.
Napominje se kako o navodima da se “podmićivanjem ili drugom nezakonitom radnjom utjecalo na birače da glasuju za kandidata Roberta Jankovicsa” odlučuju druga državna tijela, nadležna za pokretanje i provedbu kaznenog postupka.